Ons aanbod

Hoe kan jouw team effectief leren omgaan met onderlinge verschillen en conflicten?

Efficiënt samenwerken is op elke werkplek van essentieel belang, maar collega’s zijn vaak verschillend van elkaar en reageren anders op conflicten. Sommigen reageren door middel van aanvallen, verdedigen,  vermijden of dichtklappen. Effectieve vaardigheden om conflicten op te lossen kunnen een grote positieve impact hebben op de individuele medewerker, het team en op de kwaliteit van het werk.

Cara en Mirjam werken als coach en mediator en daarnaast ook als trainers met teams die meer menselijkheid op hun werkplek willen.  We trainen graag ‘connecting communication’ vaardigheden met als doel meer onderling begrip, creatieve oplossingen, productiviteit en werkplezier.

Wij ontwerpen trainingen op maat, want elk team is uniek. We combineren de training vaak  met coaching. Wij trainen vaardigheden voor conflicthantering door eerlijk uiten, actief luisteren, ‘nee’ zeggen en omgaan met het ‘nee’ van de ander, effectieve feedback geven en duidelijke afspraken maken voor win-win uitkomsten.

Cara en Mirjam werken graag met teams die:

  • erkennen dat communicatie de sleutel is tot effectiviteit en productiviteit;
  • geloven dat “connecting communication” vaardigheden zinvolle verandering teweeg kunnen brengen;
  • diverse lagen binnen de organisatie willen betrekken bij de training
  • erkennen dat voor duurzame verandering een lange-termijn commitment nodig is.

Onze aanpak houdt in:

  • luistersessies (om helder te krijgen welke behoeften er spelen)
  • coaching (individueel en / of in kleine teams)
  • mediation (om conflicten op te lossen)
  • trainingen (voor het hele team)

Wil je graag de connectie optimaliseren in je team?  Ontdek hoe een training & coaching traject op maat eruit kan zien voor jouw team. Neem contact met ons op hier voor een ‘connecting conversation’, een verbindend gesprek.